formularioHidden
formularioRDF

Panel Information

GNOSS usa cookies, propias y de terceros, con finalidad principalmente técnica y necesaria para la prestación de nuestros servicios.Más información sobre nuestra política de cookies. 

 

ACEPTA para confirmar que has leído la información y aceptado su instalación.Puedes modificar la configuración de tu navegador. 

Denominación: Identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina

Información básica

Descripción:

D’acord amb el que disposa el Reial decret 947/2005, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies ovina i cabruna, tots els animals nats a Espanya després del 9 de juliol de 2005, llevat de les excepcions que s’indiquen més avall, s’han d’identificar mitjançant una marca auricular i un identificador electrònic, que han de complir les característiques que descriu aquest Reial decret. La marca auricular i l’identificador electrònic han de tenir el mateix codi d’identificació. El codi està compost pels caràcters següents: la identificació d’Espanya segons el codi de país, mitjançant les lletres ES en el cròtal o el codi 724 en l’identificador electrònic, seguida de dotze caràcters numèrics, que responen a les estructures següents: a) Dos dígits que identifiquen la comunitat autònoma (04 per a les Illes Balears).b) Deu dígits d’identificació animal individual. L’assignació i la distribució de les marques d’identificació als titulars o posseïdors de bestiar oví i cabrum es farà a través de l’Institut de Biologia Animal de Balears, SA, que està obligat a trametre a l’Àrea d’Agricultura i Pesca el llistat de marques adquirides, assignades i distribuïdes, i també la informació que es recull en els annexos VII i VIII del Reial decret 947/2005.La persona titular de l’explotació o propietària dels animals és la responsable d’implantar els mitjans d’identificació que se li hagin assignat. Així mateix, està obligada a comunicar els animals identificats -amb la informació mínima que conté el document adjunt- a la Direcció General d’Agricultura, com a mínim anualment.

Código SIA: 207769
Administración:
Administración Autonómica
Comunidad autónoma:
Illes Balears
Departamento: Gobierno de las Islas Baleares
Centro directivo: Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Nivel de tramitación electrónica: Información

Información adicional

Unidad gestora: Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Materias

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación